"היתה רוח אחרת עמו" – דמותו של כלב בן יפונה בפרשת המרגלים

כלב בן יפונה הוא ללא ספק, הדמות הבולטת בפרשת המרגלים. הוא נבחר למשימת הריגול בארץ כנען, ביחד עם עוד אחד עשר אנשים (אחד מכל שבט), כולם נשיאי שבטים, כלומר: אנשים מכובדים ונשואי פנים.

המשימה כפי שהוגדרה ע"י משה היתה: "וראיתם את הארץ מה היא ואת העם הישב עליה החזק הוא הרפה המעט הוא אם רב  ומה הארץ אשר הוא ישב בה הטובה היא אם רעה  ומה הערים אשר הוא ישב בהנה הבמחנים אם במבצרים ומה הארץ השמנה היא אם רזה היש בה עץ אם אין".

כלומר: המשימה העיקרית היתה להביא מידע על טוב הארץ ועל שפע יבוליה. על כך חוזר משה 3 פעמים בטקסט הנזכר למעלה.  בהתאם לכך, מבקש משה מהמרגלים לקחת מפרי הארץ ולהביאו עמהם.

משימה נוספת היא לאמוד את חוזק העם היושב בה ואת חוזק הערים. על משימה זו חוזר משה פעמיים.

נראה כי מטרת השליחות היתה לעודד את העם לקראת כיבוש הארץ; מצד אחד להכין אותו  לקשיים הצפויים ומצד שני להראות לו שהמאמץ כדאי.


המרגלים יוצאים לדרכם כשהמשימה והכוונה מובנות להם. אך במהלך 40 הימים בהם הם שוהים בארץ כנען, משהו משתבש; אולי זה הפחד שמפילים עליהם ענקי חברון, אולי זה הכוח שניתן בידיהם, כשכל העם מצפה לעדותם ואולי זהו התהליך הקבוצתי שהשפיע.

כך או כך, במהלך 40 הימים מתגבשת בהם הדעה שלא ניתן יהיה לכבוש את הארץ ואת הדעה הזו הם מציגים בפני משה והעם כולו.  

על רקע זה מתבלטת דמותו של כלב בן יפונה, אשר מציג דעה המנוגדת לדעת הרוב וכך נאמר בפרק י“ג: "ויהס כלב את העם אל משה ויאמר עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה".

האומץ והעצמאות של כלב בן יפונה מגיעים לשיא במעמד הזה, שבו הוא מהסה את המרגלים האחרים ומציג עמדת מיעוט. הוא עושה זאת אל מול העם כולו והעם, המאמץ אתדעת הרוב, עומד לרגום באבנים אותו ואת יהושע בן נון, המצטרף לדעתו.

זהו ללא ספק רגע השיא בשליחותו של כלב.

אך עצמאותו המחשבתית ומנהיגותו התגלו בפועל עוד קודם לכן, בעת ששהה בכנען עם קבוצת המרגלים;

בואו נדמיין לרגע קבוצת ראשי שבטים היוצאת למסע בן ארבעים יום בארץ לא מוכרת. יש להניח שבמהלך המסע הם מתקרבים זה לזה ומתגבשים כקבוצה. הם משוחחים זה עם זה על מה שראו ושמעו בארץ כנען, מנתחים את הדברים ומביעים חששות ודעות. כך מתחילה להתגבש דעה אחידה בקבוצה.

מחקרים על קבוצות מראים שאנשים בקבוצה נוטים להיות מושפעים זה מזה וככל שהמשימה מתארכת, כך ההערכות שלהם נעשות דומות זו לזו, עד כדי גיבוש נורמה קבוצתית.

במצב שבו התגבשה נורמה קבוצתית, קשה לחבר קבוצה לשמור על דעה עצמאית, בין בשל החשש מדחייה חברתית ובין משום שאדם נוטה להניח שאם כל חבריו הגיעו למסקנה מסויימת, כנראה שמסקנה זו נכונה.

חשוב להדגיש שהממצא הזה מופיע גם בקבוצות של אנשים בעלי השכלה ומעמד חברתי. כך למשל, בבית המשפט העליון של ארצות הברית, ב- 50 השנים האחרונות, רק החלטה אחת מכל עשר החלטות (!) התקבלה בהתנגדות של שופט או שופטת יחידים.  


הפילוסוף ג'ון לוק כתב על כך בספרו "מסה על שכל האדם":

"ולא יימצא אחד מרבבה איתן בדעתו ואטום רגש במידה כזאת, שיוכל לשאת לאורך זמן סלידה והוקעה מצד חברי המועדון שלו".

והנה, כלב בן יפונה מצליח להחזיק בדעת מיעוט ולהישאר נאמן לדבר השליחות; הוא אמנם לא מתעמת עם דעת הרוב במהלך המסע, אך עושה זאת במעמד מסירת עדות המרגלים.

מתוך הבנת הקושי להחזיק בדעת המיעוט, מספר התלמוד כי בעת ששהו המרגלים בחברון,

"פירש (פרש- מ.ש.) כלב מעצת מרגלים והלך ונשתטח על קברי אבות. אמר להן: אבותי, בקשו עלי רחמים שאנצל מעצת מרגלים" (מסכת סוטה לד, עב).

רש"י מציין את פקחותו (וערמתו) של כלב, שבמשך כל המסע בכנען הצליח לשכנע את המרגלים שהוא שותף להם ולדרכם. אך למשה ולעם מסר את אשר בלבבו.

לנוכח נאמנותו ואומץ ליבו זכה כלב לתואר "עבד ה' "שרק מעטים זכו לו מפי ה' והוא, יחד עם יהושע בן נון, שהצטרף לדעתו, זכו להיות היחידים מכל דור המדבר שזכו להגיע אל הארץ המובטחת.

מישהו מטפל בך? טיפול רגשי אונליין
אשה אהובה אשה שנואה-פרשת כי תצא
הקול בראש- ביקורת עצמית ואיך משקיטים אותה
הבגד עושה את האדם?
לאן נעלמה האמפתיה ביחסי יעקב ורחל
על סף החדש
גם ילדים זקוקים לטיפול רגשי
לפחד מהפחד- טיפול בהפרעות חרדה ובהפרעת שינה (סיפור מקרה)
לא בלי בתי- התמקדות עם בת בוגרת
מי מפחד לטוס? התמודדות עם פחד טיסה
כשלונו של שלטון יחיד - קריאה בפרשת "בא"
על מה צחק רבי עקיבא?
חטאם של נדב ואביהוא - פרשת שמיני
חירות היום, יותר מתמיד
מה נאחל לעצמנו לקראת השנה החדשה
קשר, תקשורת ובלוק צהוב
על תהליך הפרידה של משה
נפלאות הנשימה
מחשבות על שיבוש מערכות יחסים ועל האפשרות לתיקונן
כוחה של הכרת תודה
"היתה רוח אחרת עמו" – דמותו של כלב בן יפונה בפרשת המרגלים
להתכוון לשנה חדשה
איך מתמודדים עם כל-כך הרבה שינויים?
אתגר ושמו איזון
הפעימה שבין יום הכיפורים לסוכות
אתגרי החופש הגדול
על חשיבות ההחזקה בימי קורונה
מה שמבשיל עכשיו